PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ FMS  FMS

Total Management Software For Freight Forwarding And Logistics

FMS: Forwarder & Logistics Softwarephần mềm quản lý được thiết kế chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động giao nhận vận chuyển quốc tế. Phần mềm này tích hợp tất cả các chức năng nghiệp vụ phục vụ hoạt động của các phần hành trong công ty. Vì vậy nó tạo nên môi trường phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa - trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng cho khách hàng của bạn.

  CHỨC NĂNG

 • Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Giao nhận hàng NHẬP

  Nguyên cont FCL, Hàng lẻ / Coload LCL, Consolidator, AIR

  • Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến ...
  • Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam
  • Bản khai E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam
  • Giấy báo hàng đến Arrival Notice
  • Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng: Phù hợp với định dạng dữ liệu của cơ quan quản lý các cảng biển và sân bay Việt Nam
  • Báo cáo giao lệnh giao hàng POD
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư ...

 • Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Giao Nhận hàng XUẤT
  • Booking
    Booking confirmation
  • Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading
  • Phát hành House Bill Of Lading
  • Xuất Shipping Advice
  • Xuất Cargo Manifest
  • Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note
  • Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến ...
  • Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận
  • Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư ...
 • Lịch Tàu
   Cập nhật lịch tàu tháng
   In lịch Tàu
 • Logistics: Nghiệp vụ Logistics
  • Tạo Shipment cho nghiệp vụ Logistics: Khai hải quan, vận chuyển nội địa
  • Phát hành Debit thu phí dịch vụ, debit thu hộ - chi hộ
  • Phát hành Credit Note phải trả phí dịch vụ ...
  • Báo cáo lãi lỗ chi tiết nghiệp vụ, tổng hợp thời thời kỳ ...
  • Báo cáo công nợ
 • Financial Accounting: Kế toán Tài chính - Quản trị
  • Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP, XUẤT, LOGISTICS. In hoá đơn ra file PDF, In hoá đơn ra form hoá đơn đặt in
  • Lập - in uỷ nhiệm chi từ Credit Note
  • Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ
  • Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note
  • Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ
  • Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader ...
  • Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác ...
  • Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước
  • Bút toán kế toán tổng hợp
  • Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý
  • Lên sổ kế toán

Giới Thiệu

 •  quản trị tổng thể cho doanh nghiệp freight forwarding và logistics.
 •  đáp ứng mọi yêu cầu của tất cả các bộ phận phần hành.
 •  phối hợp hoàn hảo các chức năng nghiệp vụ chứng từ

  Import, Export, Logistics ... với Kế Toán Tài Chính.