CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO MINH PHONG


Giới Thiệu

  •  quản trị tổng thể cho doanh nghiệp freight forwarding và logistics.
  •  đáp ứng mọi yêu cầu của tất cả các bộ phận phần hành.
  •  phối hợp hoàn hảo các chức năng nghiệp vụ chứng từ

    Import, Export, Logistics ... với Kế Toán Tài Chính.