KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý tổng thể cho các công ty hàng đầu ngành vận tải quốc tế tại Việt Nam hiện nay. Dưới đây là các khách hàng tiêu biểu

SUPERSTAR GLOBAL LOGISTICS

Superstar global logisticsKHAI MINH GLOBAL

Khai Minh GlobalREDLINE LOGISTICS

Redline LogisticsMACS SHIPPING CORPORATION

MACS ShippingBALTRANS LOGISTICS

Baltrans Logistics

SÓNG THẦN CONTAINERGM LOGISTICS

GM LogisticsHP VINH PHUC LOGISTICS

GM Logistics

Giới Thiệu

  •  quản trị tổng thể cho doanh nghiệp freight forwarding và logistics.
  •  đáp ứng mọi yêu cầu của tất cả các bộ phận phần hành.
  •  phối hợp hoàn hảo các chức năng nghiệp vụ chứng từ

    Import, Export, Logistics ... với Kế Toán Tài Chính.